Legea care prevede anularea obligativității ștampilei pentru companii, intrată în vigoare

...

Legea care prevede anularea obligativității ștampilei pentru companii a intrat în vigoare. Prin această lege se oferă oamenilor de afaceri dreptul de a folosi sau nu ștampila în activitatea lor. 

În amendamentele legii este prevăzut că întreprinderile și oamenii de afaceri nu sunt obligați să dețină ștampila și să o aplice pentru documente de orice tip. Dacă legislația prevede necesitatea aplicării ștampilei, cerința se consideră executată, dacă documentul este semnat de persoana împuternicită de companie sau om de afaceri.

Unul dintre argumentele acestei legi este și faptul că în ziua de astăzi ștampila nu mai este în stare să asigure siguranța contractelor și altor documente, devenind una dintre barierele netarifare pentru comerțul transfrontalier și îngreunează procesul exportului și de implementare a Acordului privind crearea zonei de comerț liber, aprofundat și atotcuprinzător dintre Moldova și UE.

Până în prezent, ștampila era obligatorie pentru înregistrarea companiei, iar costul acesteia este de 30 la sută din costurile totale de 1424 de lei, necesare pentru inițierea afacerilor în Moldova.

La elaborarea proiectului de lege s-a ținut cont de experiența din acest domeniu a țărilor europene (Marea Britanie, Franța, Olanda, Germania, Belgia), dar și din SUA. Exemplul acestora arată că anularea obligativității ștampilei va facilita dezvoltarea comerțului local și transfrontalier.