Indicatorii financiari ai afacerii: cu cât mai mari, cu atât mai bine

...

După ce am dezbătut cauzele disonanței dintre profit și disponibilități și am indentificat remediile pentru a îmbunătăți situația disponibilităților unei întreprinderi, te îndemn să revii la faptul că scopul fiecărei afaceri este să maximizeze valoarea și profitabilitatea și să țină sub control costurile. Prin urmare,  îți propunem spre atenţie principalii indicatori financiari care trebuie urmăriți și analizați de către orice manager, fondator de afacere sau coordonator al unui start-up, de ce nu.

Monitorizarea indicatorilor de bază ai afacerii ar fi unica posibilitate reală de a estima capacitatea acesteia să genereze profit pe termen scurt și lung, să facă față schimbărilor de pe piaţă, dar și să intervină prompt atunci când lucrurile tind să iasă de sub control. Pentru deţinătorii unui număr diferit de afaceri este necesară stabilirea termenelor de raportare a indicatorilor cu directorii investiţi în funcţie, asigurând astfel controlul pe interior.

Indicatorii afacerii se calculează fie pe baza rapoartelor financiare ale companiei, fie pe baza rapoartelor de analiză internă (rapoarte financiar-manageriale).

Iată cele 4 categorii mari de indicatori financiari folosiți de obicei:

 

  1. Indicatori de profitabilitate (capacitatea afacerii de a genera profit, rentabilitate pe termen scurt, mediu și lung);
  2. Indicatori de lichiditate (capacitatea companiei de a genera lichidități, bani cash);
  3. Indicatori ai efectului de pârghie (cum își folosește compania datoriile);
  4. Indicatori de eficiență (capacitatea companiei de a utiliza eficient stocurile, de a nu permite creanțe pe termen lung și de a avea un ciclu scurt al conversiei disponibilităților).

 

Indicatorii de profitabilitate ai afacerii:

 

n1 Procentul marjei profitului BRUT (Profit Brut = Venit – Costul bunurilor).

Formula de calcul:
Marja brută = Profit Brut/Venit

Indicatorul exprimă cât de mari sunt costurile cu bunurile vândute sau serviciile prestate, sau cât din fiecare leu este folosit în afacere. Indicatorul determină sănătatea afacerii pentru că trebuie să îţi vinzi produsele cu o suficientă marjă aşa încât să acoperi nu numai costul produsului și celelalte cheltuieli, dar şi să faci profit.

n2 Procentul marjei profitului din exploatare (Profit din exploatare=Profit Brut-Cheltuielile de exploatare)

Formula de calcul:
PMPE = Profit din Exploatare/Venit

Acest indicator este unul mai cuprinzător din punct de vedere al capacității de generare a profitului. Dacă această marjă a profitului din exploatare ar avea o tendință descrescătoare, înseamnă că atât costurile, cât și cheltuielile cresc mai repede decât vânzările, ceea ce este foarte rar un indiciu de profitabilitate.

n3 Procentul marjei profitului net

Formula de calcul:
PMPN = Profit NET/Venit

Indicatorul arată cât de mult îi revine companiei după ce își achită toate cheltuielile: salariu, credite, taxe.

 

Indicatorii efectului de pârghie

 

n1 Indicatorul datorie raportat la capital propriu

 Formula de calcul:
IDCP =  Pasive/Capital Propriu

Dacă acest indicator este mai mare de 1, compania are mai multe datorii decât capital propriu.

 

n2 Indicatorul rata acoperirii dobânzii

Formula de calcul:
IRAD = Profit din exploatare/Cheltuieli anuale cu dobânda

Acest indicator este urmărit cu precădere de către instituțiile financiare, pentru a analiza sănătatea afacerii și posibilitatea de a o refinanța sau de a acorda credite. Astfel, gradul de acoperire a dobânzilor arată cât de stabilă este capacitatea companiei de a-și onora obligațiile de plată privind dobânzile.

 

Indicatorii de lichiditate:

n1 Indicatorul rata lichidității generale sau curente

Formula de calcul:
IRLG = active curente/pasive curente

Acest indicator determină capacitatea entității de a se achita de datoriile curente din sursa activelor curente. Valoarea acceptabilă este în jur de 2, dar cu cât este mai mare cu atât este mai sănătoasă afacerea.

 

n2 Indicatorul rata lichidității imediate

Formula de calcul:
IRLI = (active curente-stocuri)/pasive curente

Dat fiind faptul că stocurile nu se pot transforma imediat în disponibilități, acest indicator le elimină, exprimând capacitatea companiei de a-și plăti datoriile. Valoarea “testului acid”, pentru că așa i se spune acestui indicator, trebuie să fie mai mare de 1. Cu cât este mai mare, cu atât este mai bună situația financiară a entității.

 

Indicatorii de eficiență:

n1Indicatorul viteza de rotație a stocurilor

Formula de calcul:
IVRS = (stocul mediu sau stoc la final de perioadă/costul bunurilor vindute) x 365

Stocurile trebuie rotite cât mai repede pentru că costul stocării include finanţarea, înregistrarea, depozitarea, prezentarea, asigurarea, uzura morală şi furturile.

 

n2 Indicatorul viteza de rotație a debitelor clienți

Formula de calcul:
IVRDC = (Sold mediu clienţi [valoarea creanţelor la sfârşit de perioada]/Venitul din vânzări)x365

O valoare mare a acestui indicator desemnează probleme la capitolul controlul creditului acordat clienților și creanțe greu de încasat de la clienți rău platnici.

 

n3 Indicatorul viteza de rotație a creditelor furnizori

Formula de calcul:
IVCF = (Sold mediu furnizori/costul bunurilor vândute)x365

Indicatorul exprimă numărul de zile de creditare de care beneficiază compania de la furnizorii săi.

 

n4 Ciclul de conversie a disponibilităților

Formula de calcul:
CCD = Viteza de Rotație a debitelor Clienți (IVRDC) + Viteza de rotație a stocurilor (IVRS)

Viteza în zilele cu care compania își recuperează disponibilitățile, din momentul în care își plătește datoriile până în momentul în care își încasează creanțele.

 

 

Controlul calitativ al acestor indicatori va defini pe termen lung performanța managerială și o capabilitate sporită de răspuns la necesitățile tuturor grupurilor de stakeholderi care afectează sau este afectat de atingerea obiectivelor organizației.