Finanțare start-up de către Prime Capital

...

Prime Capital este o companie financiară non-bancară care accordă credite pentru procurarea locuințelor și dezvoltarea afacerilor. În anul curent Prime Capital a lansat o linie de creditare destinată dezvoltării  afacerilor mici, care include și posibiltatea finanțării StartUp-urilor.

Pentru ca un StartUp să obțină un credit de la Prime Capital este nevoie să fie îndeplinite următoarele condiții:

  1. Ideea nouă de afacere trebuie să fie bine gândită, să aibă un plan bine pus la punct și să nu fie una spontană.  
  2. Este preferabil ca clientul să pregătească premizele pentru a-și iniția afacerea, fie sub forma unor înțelegeri cu viitorii parteneri,  fie sub forma de un capital propriu pe care îl planifică să-l investească în afacere.

 

Persoanele care solicită un credit pentru finanțarea unui StartUP pot beneficia de la 20 - 300 mii lei pe un termen de până la 5 ani.  Prime Capital poate să solicite garanții suplimentare sub formă de gaj și/sau fidijusiuni ale unor terțe persoane cu active sau venituri stabile.

Suntem convinși că afacerile mici au un viitorul. Prime Capital le susține și construiește o relație de lungă durată cu clienții săi bazată pe o încredere reciprocă.

Prime Capital